chtěla bych se dělit o to, na co jsem přišla nebo o to, co je pro mě vzácné

Litanie k Duchu svatému

13. 5. 2010 17:31

                                                           Litanie k Duchu svatému

                                                                       (zdroj neznámý)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků amen.

(Odpovídá se Budiž veleben)

 

Sestup Duchu svatý z trůnu své velebnosti a zři´d si stánek v srdcích svých sluhů .

 

Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctívám, nauč nás žít v stálé přítomnosti Boží.

 

Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem oslavován, nauč nás žít podle vůle Nejvyššího.

 

Duchu svatý, jenž sídlíš v Srdci Božího Syna, nauč nás poznávat tě a milovat.

 

Duchu svatý, jenž se staráš o slávu Boha Otce, nauč nás žít v odevzdanosti a důvěře v Boha.

 

Duchu svatý, ohnivých jazyků znamení,

zapal v naších srdcích oheň své lásky.

 

Duchu svatý, Holubice tajemná,

nauč nás chápat svatá Písma.

 

Duchu svatý, ty jenž nemáš tváře ani jména, nauč nás správně se modlit.

 

Duchu svatý, jenž mluvíš ústy proroků.

Nauč nás žít v pokoji a míru duše.

 

Duchu svatý, Ohnisko láskou planoucí, nauč nás žít moudře a trpělivě.

 

Duchu svatý, všemi dary vládnoucí, nauč nás žít v pokoře a skromnosti.

 

Duchu svatý, jehož pokladnice přetékají, nauč nás chápat cenu utrpení.


Duchu svatý, jehož pokladnice jsou bezedné, nauč nás správně využívat čas.

 

 

Duchu svatý, z jehož pokladů neubývá, chraň nás vší nelásky a pýchy.

 

Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč nás čelit zbytečným myšlenkám a představám.

 

 

Duchu svatý, Dárce darů přemnohých, nauč nás vyhnout se planým činnostem a marným řečem.

 

Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč nás mlčet i mluvit v pravý čas.

 

Duchu svatý, Lásko věčná, nauč nás, abychom dávali dobrý příklad.

 

Duchu svatý, dobroto neskonalá, dej nám vytrvat v dobrém.

 

Duchu svatý, sladký Utěšiteli, nauč nás správně jednat s lidmi.

 

Duchu svatý, milý duší Příteli, nauč nás nikoho neposuzovat a na křivdy nevzpomínat.

 

Duchu svatý, Světlo duši blažící, nauč nás vidět potřeby druhých, abychom nezanedbávali dobré skutky.

 

Duchu svatý, Otče ubohých, osvěcuj nás, v čem chybujeme.

 

Duchu svatý, jenž konáš v duších zázraky, veď nás bdělostí k dokonalosti.

 

Duchu svatý, jemuž není nic tajno, nauč nás unikat osidlům ďáblovým.

 

Duchu svatý, jenž znáš naši budoucnost, svěřujeme do tvé ochrany a péče svoje rodiny, přátele, dobrodince a všechen lid.

 

Duchu svatý, s Tvojí božskou pomocí, nauč nás žít ke cti a slávě Boží, spáse lidí a radosti Matky Boží, abychom mohli dobře umírat jako sluhové užiteční skrze Pána Ježíše Krista. Amen.

 

Zobrazeno 1570×

Komentáře

Eva66

Duch Svatý opravdu pracuje, když jej s důvěrou vzýváme.

Krasnazena

Tak jsem je našla, sláva. Můžu si je vytisknout.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková